DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

STRUKTUR ORGANISASI

DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

 

NAMA                                         : PUTU SUASTIKA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : KELIAN DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

NO HP.                                        : 085 237 099 699

 

NAMA                                         : I KETUT DARNA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN, 01 JULI 1969

JABATAN                                   : PENYARIKAN DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

NO HP.                                        : 085 237 108 792

 

 

NAMA                                         : NENGAH SARI ADNYANA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : PETENGEN DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

NO HP.                                        : 085 238 754 505

 

 

NAMA                                         : NYOMAN MERTHA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : PETAJUH DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : GEDE ASTAWA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : PANUREKSA DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : NYOMAN MAS

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : PANUREKSA DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : NYOMAN SWENA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : BANJAR ADAT GORIS PASAR

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : KETUT SESEN

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : PANUREKSA DESA PAKRAMAN PEJARAKAN

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : KOMANG SUDIASA ARTAWAN

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : BANJAR ADAT BANYUWEDANG

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : WAYAN SUASTIKA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : TEMPEK BANJAR ADAT MARGA GARUDA

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : NYOMAN DAPET

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : BANJAR ADAT GORIS KEMIRI

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : PUTU SUWECA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : BANJAR ADAT SANDI KERTHA

NO HP.                                        :

 

 

NAMA                                         : KADEK ARDIKA YASA

TEMPAT TANGGAL LAHIR  : PEJARAKAN,

JABATAN                                   : BANJAR ADAT GORIS ASRI

NO HP.                                        :